Tagg: Kommunstyrelsen

”Den styrande majoriteten med 30 av 61 mandat”

Vid senaste kommunfullmäktige (KF) skrev Gunilla Åberg​ (S) och Signe Levin (S) en interpellation om bättre information till nyinflyttade i Solna. Pehr Granfalk svarade positivt och redan nu finns denna tidning att hämta i stadshuset. Det är bra, men borde den inte korrekturläsas innan den går till tryck? I Pehrs hälsning till de nya Solnaborna…
Läs mer

Budgetförslagen för 2015

Den 10 november sammanträdde kommunstyrelsens och behandlade förslagen till budget för 2015. Bergshamrapartiet deltog inte eftersom vi inte blivit insläppta i kommunstyrelsen. Den 24 november kl. 18:00 ska budgetdebatt och -omröstning i kommunfullmäktige ske. Då kommer Bergshamrapartiet vara på plats. Det går att följa alla kommunfullmäktigesammanträden på webben. Här är partiernas budgetförslag. Bergshamrapartiet har inte…
Läs mer