Stötta ett ensamkommande flyktingbarn

Solna kommunfullmäktige fattade den 15 december beslut om att ta emot 33 ensamkommande flyktingbarn. Beslutet var enhälligt, samtliga partier och ledamöter röstade för detta. Nu söker Solna stad efter särskilt förordnade vårdnadshavare som kan ta sig an och hjälpa ett flyktingbarn med myndighetskontakter och extra stöd. Behovet är stort. Som särskilt förordnad vårdnadshavare förväntas man…
Läs mer