Förslag till gångbro över Ålkistan

Förslag till gångbro över Ålkistan under Roslagsbanans bro. Ålkistan är den kanal som förbinder Brunnsviken med Värtan. Under Roslagsbanans järnvägsbro finns gångvägar både på Solna och Stockholmssidan, men för att passera kanalen tvingas man upp på motorvägen. Många har efterlyst en bro. Jag har varit på plats och mätt. Så här skulle en enkel gångbro…
Läs mer