Tagg: Bergshamra

”Den styrande majoriteten med 30 av 61 mandat”

Vid senaste kommunfullmäktige (KF) skrev Gunilla Åberg​ (S) och Signe Levin (S) en interpellation om bättre information till nyinflyttade i Solna. Pehr Granfalk svarade positivt och redan nu finns denna tidning att hämta i stadshuset. Det är bra, men borde den inte korrekturläsas innan den går till tryck? I Pehrs hälsning till de nya Solnaborna…
Läs mer

Inbjudan till möte!

Öppna din dörr

Insändare publicerad i Mitt i Solna 27 januari. ”Öppna din dörr och säg att du vill ha mig här”, sjunger Tommy Nilsson i balladen En kvinnas man. Nyss har folkpartisterna Marianne Damström Gereben och Peter Edholm offentliggjort att de vill ha öppna dörrar till sitt gemensamma rum i stadshuset. Alla är välkomna in att lyfta…
Läs mer

Stötta ett ensamkommande flyktingbarn

Solna kommunfullmäktige fattade den 15 december beslut om att ta emot 33 ensamkommande flyktingbarn. Beslutet var enhälligt, samtliga partier och ledamöter röstade för detta. Nu söker Solna stad efter särskilt förordnade vårdnadshavare som kan ta sig an och hjälpa ett flyktingbarn med myndighetskontakter och extra stöd. Behovet är stort. Som särskilt förordnad vårdnadshavare förväntas man…
Läs mer

Alltid i opposition?

Efter måndagens kommunfullmäktigesammanträde blir det allt mer tydligt att bergshamrapartiet utgör ett av Solnas två enda egentliga oppositionspartier, där sverigedemokraterna utgör det andra. Alliansen agerar sammanhållet som ett parti. De rödgröna agerar i princip på motsvarande vis och lägger hellre ner sina röster än söker konfrontation med Pehr Granfalks allians. Socialdemokraternas ledare Arne Öberg förhandlar…
Läs mer

Utöka utomhusgymmet i Bergshamra!

Vi lämnar besvikelsen över det första kommunfullmäktigemötets röstresultat med att konstatera att det inte alltid blir som man vill. Särskilt inte om man är ett nytt parti som inte tar sig in i nämnder av egen kraft. Vi blickar istället framåt och är konstruktiva när det gäller det som är vårt uppdrag, nämligen att göra…
Läs mer

Fait accompli

Igår ägde det första fullmäktigemötet med Bergshamrapartiet rum. Ledamoten Göran Thingwall satt längst fram i mitten framför ordföranden. Ersättarna Monica Norrman och undertecknat satt bland åhörarna. Det var fullsatt. Under detta första möte efter valet skulle endast, i och för sig mycket viktiga, val till nämnder och styrelser förrättas. Valen blev en ren formalitet eftersom…
Läs mer

Rysk u-båt i Bergshamra

Idag kl. 12.00 var det full utryckning från Räddningstjänsten. På Mårdstigen stod fyra brandbilar, tre polisbilar, två ambulanser och en ledningsbil. Vad som orsakat påslaget kunde ingen ge information om. Kanske var det en (rysk) U-båt?

Förslag till gångbro över Ålkistan

Förslag till gångbro över Ålkistan under Roslagsbanans bro. Ålkistan är den kanal som förbinder Brunnsviken med Värtan. Under Roslagsbanans järnvägsbro finns gångvägar både på Solna och Stockholmssidan, men för att passera kanalen tvingas man upp på motorvägen. Många har efterlyst en bro. Jag har varit på plats och mätt. Så här skulle en enkel gångbro…
Läs mer

Syndaflod på Bergshamra torg

Syndafloden har kommit till Bergshamra torg. Men lugn! Gubben Noa är på plats.