Blogg

koloniföreningen

Du vet väl att Åbergssons väg är till minne av Anna Å. som startade en av de första koloniföreningarna i Sverige. Läs mer på http://hem.bredband.net/Bergshak eller här De första åren Under åren 1916 – 1918 blev knappheten på livsmedel allt mer betungande för befolkningen i de större städerna och inte minst i Stockholm. Därav följde…
Läs mer

Bergshamra i morgon

Visioner, förslag och drömmar. Hur Bergshamra blir Ekoparkens huvudstad. Överbyggd Bergshamraled med spårväg till Solna, Kista och Universitetet. Bostäder i vattentornet. Ett levande centrum med egen profil även som lockar folk utifrån. Kanske egen kommun? Spåna och dröm!

Bergshamra idag

Dagsaktuella frågor. Politik. Signalisten. Inlägg om centrums förfall. Nyheter. Tips mm

Bergshamra igår – bilder, minnen, nostalgi

Här minns vi hur det var i Bergshamra förr. På 1860-talet då Karl XV höll hov på Ulriksdals slott och lät bygga både värdshus, slottskapell och villor till mätresser. Och hundra år senare då det stolta Bergshamra centrum var nytt med bank, sportaffär, radiohandlare, fiskaffär, färghandel, skoaffär mm.

Det är inte bara (m)utor

I stadsdelen Bergshamra med 9.000 invånare finns den enda kvarvarande biblioteksfilialen i Solna. Den har Folkpartiet och moderater skurit ner med 30 % På sikt ska Biblan bli ”självbetjänande” enligt kommunen.Bankomaten har man redan stängt men tvingats öppna, på nåder känns det som. Inlämning av tips eller avhämtning av post är nedlagt. Sjukgymnastiken på vårdcentralen…
Läs mer

Aprilsnö

Aprilväder på Bergshamra torg. 14 april 2012.Bild tagen av Paula Goldea från fotvårdens entré.

Solnas politiker

Före valet 2010 anordnade Bergshamra för alla en debatt med den lockande rubriken ”Vad vill vi göra för Bergshamra?” Den fulltaliga publiken i If-aulan väntade sig att nu skulle äntligen den egna stadsdelens frågor tas upp. Alla de sju partierna i i fullmäktige hade ju för första gången sen förra valet gjort sig besväret att…
Läs mer

Välkomna!

Välkomna till Bergshamrapartiets blogg! Här får alla – bergshamrabor eller inte – bryta åsikter. Bergshamrapartiet startades som en reaktion mot att de styrande borta i Solna C varken tycks ha tid eller intresse för oss i ”Solnas horn”. Initiativtagarna har vitt skilda åsikter för övrigt, men ETT gemensamt intresse för att göra Bergshamra till den…
Läs mer