Blogg

Informationsmötena om RWS + Lördagsöppet hos BEP våren 2017

Det här blogginlägget handlar om två saker. Dels om de två informationsmötena om RWS erbjudande att driva skola i Bergshamraskolans lokaler. Och dels en annonsering om att Bergshamrapartiet kommer att hålla lördagsöppet i partilokalen under våren, lördagar kl.11-13.   Imorgon torsdag 12 januari kl. 18:30 i Bergshamraskolans aula hålls det första av de två informationsmötena…
Läs mer

Bergshamraskolan och Raoul Wallenbergsskolan – några klargöranden och bemötanden

  Sedan det igår offentliggjordes att Alliansen och Bergshamrapartiet vill låta Raoul Wallenbergskolan överta driften av Berghamraskolan har det kommit en hel del kritik, ifrågasättanden, frågor och påståenden på sociala medier. Det har nästan varit en regelrätt anstormning! I detta blogginlägg ska vi försöka bemöta en del av detta. Och utveckla varför vi tycker att…
Läs mer

Raoul Wallenbergskolan ansöker om att ta över Bergshamraskolan

Idag har det offentliggjorts att friskolekoncernen Raoul Wallenbergskolan (RWS) har uppvaktat Solna stad med en önskan och ett erbjudande om att ta över driften av Bergshamraskolan. Bergshamrapartiet och Alliansen har träffat RWS grundare och styrelseordförande Per Egon Johansson och rektor för RWS kommande skola i Järvastaden, Eva Arfwedson. RWS har presenterat sina idéer för hur…
Läs mer

Vi annonserade i Vi i Solna före nyår och då fick vi en sida på köpet. Den finns i veckans nummer och ser ut så här.

Helsida i Vi i Solna

Solna stad delade ut ett nyhetsblad till alla hushåll i Bergshamra. Där beskrev man alla Bergshamrasatsningar man gjort och kommer att göra. En stor del av dessa satsningar är resultat av samarbetet mellan Alliansen och Bergshamrapartiet. Eftersom ett nyhetsblad från en kommun bör vara fritt från partipolitik, har vi valt att kommentera och lyfta fram…
Läs mer

Budgetdebatt idag – fler Bergshamrasatsningar!

Idag är det budgetsammanträde i kommunfullmäktige. Bergshamrapartiet har beslutat att stödja Alliansens budget för 2017 i utbyte mot ett antal Bergshamrasatsningar. Läs vår röstförklaring här: beps-rostforklaring-budget-2017 Budgetsammanträdet är kl.16:00-24:00 och kan ses via Solna stads websändning: www.solna.se/politik-och-beslut/sa-styrs-solna/webbsandningar/

Nyinvigning av biblioteket på Bergshamra torg!

Nyinvigning av Bergshamra bibliotek imorgon lördag kl. 11:30! Efter renoveringen nyinvigs nu biblioteket. Peter Edholm (L), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden invigningstalar. Sedan följer en rad aktiviteter. Läs mer här:   a_bergshamra_nyinvigning_161112 Bergshamrapartiet kommer vara på plats på torget och ha lokalen öppen mellan kl. 11:00-13:00. Kom förbi och prata Bergshamra med oss!

Ett nytt M

Bergshamrapartiet får, som ni vet, inte hyra av Signalisten. Istället är vi andrahandshyresgäst hos torgets frisör, vilket gör skylten något missvisande. Vi tänkte byta ordet FRISÖR ovanför vår del. Då blir det HERR o DAM-PARTI, vilket bara utesluter några få. Signalisten tänker inte renovera fasaderna på vår del av torget, så vi har beställt fasadvepor…
Läs mer

Ambitionen höjs?

”Ambitionen höjs – cykeln ska prioriteras i Solna” står det på Solna stads hemsida efter att stadens cykelplan antagits den 16 maj. Planen har varit på remiss i flera vändor under några år. Då borde det väl vara ett genomarbetat och väl förankrat dokument med flera framåtsyftande åtgärdsförslag? Nej, tyvärr. Dåligt har blivit sämre. Planen…
Läs mer

Vad ska ske med Överjärva gård?

Förra veckan kom ett ärende till Solna kommunstyrelse. Man ville flytta de två Rödingarna, som sedan några år står provisoriskt uppställda på Ulriksdals golfbana, till Överjärva gård. För att bereda plats tänkte man riva gårdens huvudbyggnad, den stora ladugården från 1825, som efter många års brist på skötsel och underhåll är i ett dåligt skick.…
Läs mer