Blogg

Säker skolväg vid Bergshamraskolan. Hur?

Solna stad har presenterat ett genomförandeprogram för säkrare och tryggare skolvägar. Man har anlitat Sweco för att inventera och ge åtgärdsförslag. En mycket fantasilös utredning som bara slentrianmässigt föreslår ”hastighetssäkring” av övergångsställen, breddning av någon trottoar och ordna tydlig hämta-/lämnaplats på befintlig parkering på Björnstigens norra sida. Den parkering man åsyftar är de lastplatser som…
Läs mer

Privatisera inte Överjärva gård!

I lokaltidningarna har Alliansen presenterat sina planer för Överjärva gård. Man letar efter en entreprenör som ska ta över verksamheten och ämnar också riva gårdens hjärta, ladugården från 1825. Bergshamrapartiet ingick i den beredningsgrupp som utredde Överjärva gårds framtid. Uppdraget ingick i vår budgetuppgörelse med alliansen år 2016. Vi har i över ett år under…
Läs mer

Valet 2018

För ett litet tag sedan fick samtliga partier i kommunfullmäktige i Solna svara på Solnabornas viktigaste frågor inför valet 2018. Svaren publicerades i en artikelserie i Mitt i Solna. För att ta del av de olika svaren måste ni klicka på respektive rubrik. Många viktiga frågor behandlades vilka jag också kommenterar nedan. Jag har lagt…
Läs mer

Bergshamrapartiet lämnar Överjärvagruppen – men inte Överjärva

  För över två år sedan beslutade kommunstyrelsen att riva ladugården på Överjärva gård och ersätta den med de två Rödingarna som tillfälligt står uppställda vid Ulriksdals golfbana. Många tyckte det var ett bra beslut, men det tyckte inte jag. Jag skrev ett långt inlägg på Facebook och väckte en enkel fråga i kommunfullmäktige. Pehr…
Läs mer

Bergshamrapartiets vallista är spikad!

  Bergshamrapartiet har fastställt sin vallista! Totalt utgörs den av nio namn, både nya och gamla kandidater. De som går till val i höst är: 1. Sandy Awada, entreprenör 2. Björn Bränngård, arkitekt 3. Lena Wehlin, ekonom 4. Ansgar Firsching, advokat 5. Frida Haglund, projektledare 6. Hendry Andersson, leg. sjuksköterska 7. Marie-Louise Spång 8. Fredrik…
Läs mer

Bergshamrapartiets nya styrelse

  BEPs nya styrelse. Från vänster Ansgar Firsching, suppleant, Lena Welin, kassör, Sandy Awada, ordförande, Björn Bränngård, ledamot, Hendry Andersson, ny vice ordförande och till höger Monica Norrman, sekreterare. På bilden saknas Paula Goldea, ledamot. Bergshamrapartiets årsmöte 2018 ägde rum i Bergshamraskolans aula på onsdagskvällen den 21 mars. Björn Bränngård, som varit ordförande sedan 2013…
Läs mer

Årsmöte 2018

Årsmöte i Bergshamrapartiet

Hej alla medlemmar, befintliga och blivande! Och även ni andra. Så var det dags igen för årsmöte i Bergshamrapartiet. Det blir på onsdagen den 21 mars kl 19.00 i Bergshamraskolans nyrenoverade aula. Mycket har hänt sedan partiet bildades för sex år sedan. För fyra år sedan ställde vi upp i valet och lyckades med nästan…
Läs mer

Samråd om trygghetsboendet i Bergshamra torsdag 16 november

Nu har Bergshamrapartiets och Alliansens arbete med ett trygghetsboende vid Bergshamra Torg kommit så lång att det är dags för samrådsmöte. Det kommer att hållas torsdag 16 november kl. 18-20 i Bergshamraskolans aula. Även representanter från Bergshamrapartiet kommer självklart att vara på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter. Samrådstiden är 1…
Läs mer

Bergshamrapartiet och Alliansen träffar budgetuppgörelse för 2018

Bergshamrapartiet och Alliansen har för tredje året i rad slutit en budgetöverenskommelse. Överenskommelsen innebär att Bergshamrapartiet stöder Alliansen budget för 2018 i utbyte mot en rad satsningar i Bergshamra. Bland satsningarna kan nämnas: – Upprustning/omdaning av Bergshamraskolans skolgård – Ett pilotprojekt för säkra skolvägar och säker skolgård genomförs på Bergshamraskolan, utifrån den plan för säkra…
Läs mer