Styrelsen


Bergshamrapartiets styrelse

Ordförande
Björn Bränngård
bjorn@bergshamrapartiet.se
0733-092 187

Vice ordförande
Göran Thingwall
goran@bergshamrapartiet.se
08-85 88 68

Sekreterare
Monica Norrman
monica@bergshamrapartiet.se

Kassör
Lena Wehlin
lena@bergshamrapartiet.se

Övrig ledamot

Paula Goldea
paula@bergshamrapartiet.se
08-85 98 09 (Bergshamra Fotvård)

Sandy Awada
sandy@bergshamrapartiet.se

Claes Dahlén

Suppleant

P-O Engvall

Carl-Anders Näslund