Om oss

Bergshamrapartiet

Bergshamrapartiet är ett lokalparti som arbetar för att förbättra och utveckla Bergshamra och Solna.

Vi har insett att det enda sättet att vända den nedåtgående trenden för vår stadsdel är att lägga partipolitiken åt sidan och istället ägna oss åt pragmatisk lokalpolitik. Vi vill sätta press på politikerna i Solna stadshus och få dom intresserade av Bergshamra och andra bortglömda stadsdelar!

Bergshamrapartiet ställde 2014 för första gången upp i valet till Solna kommunfullmäktige och vi fick ett mandat. Göran Thingwall valdes till ledamot. Björn Bränngård och Monica Norrman är ersättare.

Partiet och styrelsen består av folk som i tidigare val röstat på allt från Vänsterpartiet till Moderaterna, men som nu samlat sig och agerar gemensamt för vår stadsdel. Detta har hittills varit en framgångsrik väg att gå. Vi har ca 250 medlemmar, vi har fått mycket uppmärksamhet i lokal media och vårt opinionsbildande arbete har redan börjat påverka politikerna borta i stadshuset. Vi har också fått mycket stöd från Bergshamraborna.

Bergshamrapartiets ideologi kan därför sägas vara lokaldemokratisk. Vi vill att alla invånare i Solna ska ha mer inflytande över vad som händer i kommunen! Vi vill ha ett levande centrum, en bra skola, en överdäckning av Bergshamraleden. Inget av detta kan sägas vara politiska frågor reserverade för högern eller vänstern, utan just – lokaldemokratiska.

Vi vill att Solnaborna ska kunna kontakta oss med förslag om hur Solna stadsdelar kan bli bättre. Det kan handla om allt från äldreomsorg och skolan till cykelvägar och papperskorgar. Vi vill ta tillvara på invårnarnas erfarenheter och önskemål och omvandla dessa till konkret politik. Vi vill få saker att hända!

Partiets historia – Bergshamra som egen kommun?

Bergshamrapartiet bildades i början av 2012 med det uttalade målet att i första hand tillvarata stadsdelen Bergshamras intressen inom ramen för Solna kommun, och i andra hand verka för att lösgöra Bergshamra från Solna. Partiet föddes ur ilskan över Solnapolitikernas kompakta ointresse inför Bergshamras gradvisa förfall. Bergshamra både kunde och förtjänade bättre! Tanken på Bergshamra som egen kommun var tilltalande och politiskt radikal.

En pamflett med detta budskap togs fram, se denna pdf-fil:

Bergshamra kommun

Bergshamra som egen kommun är ingen fråga som vi aktivt driver idag. Vi vill i första hand att Bergshamra ska bli en egen stadsdelsnämnd med budgetansvar för kultur, skolor, fritidshem, äldrevård och lokal miljö. Men vi håller frågan om en egen kommun öppen – om stadshuspolitikerna fortsätter att ignorera Bergshamra kanske vi börjar driva på för en egen kommun!