Intressanta dokument

Här finns viktig dokument som är svåra att hitta i Solna stads ibland svåranvända diarium och annorstädes.

BUN Årsredovisning för 2012

BUN Årsredovisning för 2013

BUN Årsredovisning för 2014

BUN Årsredovisning för 2015

Solna stads cykelplan – klubbad i Kommunstyrelsen 2016-05-16: Cykelplan April 2016

Skolinspektionens tillsynsrapport om Bergshamraskolan 2014-06-27: Skolinspektionens rapport om Bergshamraskolan

Bergshamrapartiets svar på Nätverket för föräldraråd i Solnas förskoleenkät: Skolenkät svar från BP 140715

Samtliga partiers svar på Nätverket för föräldraråd i Solnas förskoleenkät: Skolenkät samtliga partiers svar

Överjärva gård – stadsekologi i historisk miljö. Ett handlingsprogram från Solna stad, Stadsbyggnadsdivisionen 2001 Överjärva Gård – Stadsekologi i historisk miljö