Intressanta dokument

Här finns viktig dokument som är svåra att hitta i Solna stads ibland svåranvända diarium och annorstädes.

BUN Årsredovisning för 2012

BUN Årsredovisning för 2013

BUN Årsredovisning för 2014

BUN Årsredovisning för 2015

Solna stads cykelplan – klubbad i Kommunstyrelsen 2016-05-16:
Cykelplan April 2016

Skolinspektionens tillsynsrapport om Bergshamraskolan 2014-06-27:
Skolinspektionens rapport om Bergshamraskolan

Bergshamrapartiets svar på Nätverket för föräldraråd i Solnas förskoleenkät:
Skolenkät svar från BP 140715

Samtliga partiers svar på Nätverket för föräldraråd i Solnas förskoleenkät:
Skolenkät samtliga partiers svar

Överjärva gård – stadsekologi i historisk miljö. Ett handlingsprogram från Solna stad, Stadsbyggnadsdivisionen 2001


Överjärva Gård – Stadsekologi i historisk miljö