Boende och Miljö

Boende och Miljö

Vi vill värna alla grönområden vi har i vår lilla kommun, särskilt träd, parker och skogar. Vi vill att dessa bevaras, förbättras och beaktas innan bebyggelse föreslås. Vi vill skydda dessa från nedskräpning genom bättre avfall- och sophantering.

-Vi vill se förändringar i attityd gentemot miljöfrågor. Att hållbar utveckling genomsyrar alla planer i kommunen.

-Vi vill att en grön infrastruktur främjas genom att satsa på gång- och cykelvägar samt lokala kollektivtrafiken för att minimera bilisternas miljöpåverkan. Vi vill även jobba för klimatsmart och god mat för att minska matsvinnet.

-På kort sikt vill vi jobba för att minska miljöförstörelsen från Bergshamraleden och andra genomfarter genom gröna lösningar.

-På lång sikt är målet att gräva ner Bergshamraleden i tunnel.

-Vi vill förbättra avfallshantering/sopsortering genom att göra de lättillgängliga och anpassade för fler målgrupper.

-Vi vill att fler ska kunna välja vilket typ av bostad man har råd med. Önskvärt vore en bättre balans mellan olika uplåtelseformer. Vi vill att byggkostnaderna tvingas ned till rimliga kostnader utan att man för den delen behöver tumma på kvalitén.