Hendry Andersson, Vice Ordförande.

HENDRY ANDERSSON, VICE ORDFÖRANDE.

Hendry Andersson, 71 år.

Han har arbetat inom sjukvården i Stockholms läns landsting i 25 år. Tjänstgjort vid Svenska FN-sjukhuset i Libanon som personalofficer. Sedan 1991 har han haft olika chefsbefattningar inom landstinget, de senaste 8 åren, före pensioneringen 2013, var han koncernsäkerhetschef.

Kontakuppgifter kommer.