Sandy Awada, Ordförande.

SANDY AWADA, ORDFÖRANDE.

Sandy Awada är född i Stockholm och bor i Bergshamra. Hon har två barn och studerar för närvarande vid Stockholms Universitet.

Sedan 2015 har hon suttit i partiets styrelse (det första året som suppleant), hon engagerade sig i Bergshamrapartiet av den anledning att hon såg en unik stadsdel med potential att bli ännu bättre. Under sin tid i partiet har Sandy bland annat ingått i två beredningsgrupper – den första som tar hand om skola, kultur- och fritid och den andra som ansvarar för stadsbyggnad- och trygghetsfrågorSandy ser politiken som en livsstil, ett heltidsengegemang som hon har ett stort intresse för. Sandy började sitt yrkesliv som modeentreprenör. Sin fritid ägnar hon åt familj, vänner och idrott. 

Som ordförande strävar jag efter att Bergshamra såväl som hela Solna kommun ska vara en plats där alla kan och vill bo. Min sakpolitiska grundsyn fungerar som en kompass i de frågor som engagerar mig. Dessa frågor är förskola och skola, stadsplanering och trygghet, samt miljö och hälsa.

Förskola och Skola. Jag vill skapa förutsättningarna för att barn ska få en bra start i livet genom bra, attraktiva förskolor och skolor. Min ambition är att Solna ska bli en Sveriges bästa skolkommuner. Jag vill skriva upp BUN:s budget för att komma ikapp tidigare års försummelser, förbättra personalens arbetsvillkor, göra yrket mer attraktivt och anställa fler. Jag vill förbättra arbetsmiljön för både barn och personal inomhus såväl som utomhus. En av mina kärnfrågor är att minska barngrupperna i förskolan och på fritids så att de följer skolverkets riktlinjer, samt öka personaltätheten eftersom det påverkar kvalitén överlag.  

Stadsplanering och Trygghet. För att öka tryggheten, samt för att få ett trevligare, grönare, mer funktionell och meborgarvänlig stad behöver vi lyfta barn – och genusperspektivet i utformningen av den. Och för att möta kommuninvånarnas olika behov krävs flera insatser. En bra utgångspunkt är att framkomligheten förbättras för såväl funktionshindrade som cyklister och fotgängare. Att staden tillsammans med bostadsrättföreningar och övriga fastighetsägare håller efter och samverkar i olika frågor som är till gagn för hela Solna kommun.

Miljö och Hälsa. Jag vill se attitydförändringar gentemot miljöfrågor överlag och att hållbarhet genomsyrar alla plan i kommunen. Solna är en stad omgärdat av vatten och grönska, två resurser jag anser är viktiga att vårda, bevara och skydda. Det är viktigt att hänsyn tas till befintlig natur innan ny bebyggelse föreslås.

Bostäder. Jag ser gärna att det byggs fler hållbara och attraktiva bostäder, men att man slutar frimärksplanera och övergår till ett mer övergripande perspektiv. Önskvärt vore olika upplåteseformer, lägre byggkostnader och att hänsyn tas till omgivningen.
 
Mina nyckelord är medborgarvänlig kommunpolitik, delaktighet, och transparens” 

Ni är välkomna att maila, ringa, twittra eller facebooka mig om ni har frågor eller ideér.