Remissvar Översiktsplan 2030

Solna Stad håller på med arbetet att ta fram en ny översiktsplan. Här är Bergshamrapartiets remissvar på den samrådsversion som tagits fram.

BEP Remiss Översiktsplan 2030

Solna Stads Översiktsplan 2030 – Samrådsversion