Trafikplats Bergshamra

Samrådssunderlag från Trafikverket: tpl_bergshamra_samradsunderlag_utl_20150302

Remissvar från sex av Bergshamras partier: Projekt_nr_145428_Väg_E18_Trafikplats_Bergshamra

 

För första gången har nu sex av Bergshamras partier enats om ett gemensamt remissutlåtande för Bergshamras bästa!