Cykelplan för Solna

Solna stad håller på att ta fram en ny cykelplan för Solna. Vi har gett vårt remissvar på etapp 1 av denna plan.

Etapp 1: Cykelplan Solna Stad

Följebrev till cykelplanen: Cykelplan_för_Solna_-_följebrev. pdf

Bergshamrapartiets remissvar: Cykelplan remissvar