Motioner, interpellationer och enkla frågor

- DIN MÖJLIGHET ATT PÅVERKA

 

Lista över inlämnade motioner, interpellationer och enkla frågor:

BEP Motioner interpellationer och enkla frågor

 

Inlämnade motioner:

Motion ang adresser runt Bergshamra torg

Motion ang närvarorätt för Bergshamrapartiet

Motion ang gångbro över Ålkistan

Motion ang konsumentvägledning i Solna

Motion ang stadsantikvarie i Solna

Motion om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan

 

Inlämnade interpellationer:

Interpellation ang partistöd 2014 + Svar

Interpellation ang partistöd 2015-2018 + Svar

Interpellation ang Ritorpsrampen + Svar

Interpellation ang ansvarsfördelning mellan KF och KS + Svar

Interpellation ang ny översiktsplan + Svar

Interpellation ang Enköpingsvägen som stadsgata + Svar

Interpellation ang kulturmiljöer + Svar

Interpellation ang Rödingarna tidigare tilltänkta placering + Svar

Interpellation ang Rödingarnas nya placering + Svar

Interpellation ang Signalistens ansvar för Bergshamra torg + Svar

Interpellation ang tillgång till nämnders handlingar + Svar

Interpellation ang bildande av vänort i Rumänien + Svar

Interpellation ang Gula linjens sträckning + Svar

Interpellation ang kommande stambyten i Bergshamra + Svar

Interpellation ang arbetsplatser i Solna   +   Svar på Interpellation ang arbetsplatser i Solna

Interpellation ang EU-medborgare som tigger i Solna   +   Svar på Interpellation ang EU-medborgare som tigger i Solna

Interpellation ang tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan + Svar på interpellation ang tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan

Interpellation ang den tredje ishallen i Ritorp + svar

 

Enkla frågor:

Fråga ang parkering vid möten till KF

Fråga ang drogmissbruk i Solnas skolor (1)

Fråga ang Kulturhuset Q

Fråga angående maten före KFs möten

Fråga ang EU-migranternas uträttande av sina sanitära behov

Fråga om äldreboenden i Solna

Fråga ang drogmissbruk i Solnas skolor (2)

Fråga ang ungdomsarbetslösheten i Solna

Fråga ang Bergshamraskolans underskott

Fråga angående tillgång till nämnders handlingar

Fråga angående hyreshöjningar i Ritorp

Fråga ang våldsbejakande extremism

Fråga ang brandskydd vid äldreboenden

Fråga ang Gula linjens sträckning och dess förlängning till Täby Arninge

Fråga ang frälsarkransar

Fråga angående boulebana i Bergshamra

Fråga angående beslut om placering av Rödingarna

Fråga ang beslut om cykelplan

Fråga ang Rattus norvegicus

 

Tipsa oss gärna om politiska frågor!