Ge en gåva!

Stöd Bergshamrapartiet – ge en gåva!

Vi är ett litet parti utan stora ekonomiska muskler. För att kunna nå ut med vår politik behöver vi allt stöd vi kan få.

Ditt bidrag gör skillnad!

Plusgiro 64 05 65-8

Bankgiro 861-1063

Betalningsmottagare: Bergshamrapartiet

Skriv ”Gåva” och ditt namn. Du får vara anonym om du vill, men du får också gärna skriva ditt namn.

 

Om du vill stötta oss på annat sätt, t.ex med trycksaker, etc., kontakta oss här!