Valresultat 2014

Bergshamrapartiet in i kommunfullmäktige!

Den 14 september 2014 ställde Bergshamrapartiet för första gången upp i valet till Solna kommunfullmäktige.

Bergshamrapartiet fick 2,02% av rösterna i Solna, eller 964 röster. Detta räckte till ett mandat i kommunfullmäktige. Bergshamrapartiet har kommit in i kommunfullmäktige efter två års hårt arbete!

Göran Thingwall personvaldes till ledamot, Björn Bränngård och Monica Norrman är ersättare.

Solna kommun är delad i två valkretsar, Norra och Södra. Bergshamrapartiet kunde endast  tillgodoräkna sig röster från den norra valkretsen. I denna valkrets har vi fått 3,98% av rösterna, eller 955 röster.

Bergshamrapartiet tredje största parti i Bergshamra!

Norra valkretsen är uppdelad i 21 valdistrikt. I Bergshamrapartiets fem starkaste valdistrikt, som alla ligger i Bergshamra, gick det väldigt bra för oss. Vi är tredje största parti i Bergshamra med 16,7% av Bergshamrabornas röster! I två av valdistrikten var vi största parti med 25,94% respektive 23,92%. Med ytterligare 144 röster skulle vi ha fått två ledamöter. Vi har alltså ett tydligt mandat från Bergshamraborna att föra Bergshamras talan i kommunen!

Resultat utanför Bergshamra

Bergshamrapartiet har också fått röster från väljare utanför Bergshamra, både i norra och södra valkretsen. I norra valkretsen har vi fått röster i varje valdistrikt utom två. Vi har fått flest röster i Ritorp-Ulriksdal och Bagartorp, vilket visar att vårt engagemang för invånarna där har gett resultat. I södra valkretsen har vi fått röster i sex av valdistrikten. Dessa röster kan vi ej tillgodoräkna oss men detta visar att vår politik har attraherat väljare även där. Totalt har vi fått röster i 25 av Solnas 41 valdistrikt, en majoritet alltså. I norra solna har vi väljare i så gott som alla valdistrikt! De väljare utanför Bergshamra som röstat på oss kan vara säkra på att vi kommer att kämpa för att tillvarata även deras intressen. Bergshamrapartiet är ett parti för Bergshamra – och för hela Solna!

Detaljerat resultat

Se Solna kommun på www.val.se

Eller protokollet över slutlig rösträkning: protokoll_0184K.