Bergshamrastrategin – halvtid

Bergshamrastrategin – halvtid

Förra veckan kom en
lägesredovisning av Bergshamrastrategin, det åtgärdsprogram kommunstyrelsen
beslöt att utreda i höstas. I början av augusti kommer strategin att presenteras
på Bergshamra bibliotek med bilder och ritningar. Nu finns den bara som en
kortfattad punktlista, vilket inte hindrat Mitt i Solna att gå ut med en stor
artikel under rubrikerna: ”MOTORVÄGEN
KAN BLI ÖVERDÄCKAD
” och ”Bergshamra
kan få 1000 nya bostäder
”.

Det är ju alldeles utmärkt!
Precis vad Bergshamrapartiet strider för. Senast den 6 november förra året
anordnade vi en hearing i en fullsatt Bergshamrasal i if-huset på detta tema.
Då var inte alliansen intresserad, utan tackade nej. ”Detta är en lokal fråga”,
sa Pehr Granfalk. Nu är han odelat positiv enligt Mitt i Solna.

För att detta inte skall stanna
som tomma löften gäller det att fortsätta med blåslampan. Och större effekt har
den ju om Bergshamrapartiet väljs in i kommunfullmäktige.

Eftersom Bergshamrapartiet
brukar anklaga övriga partier för att inte intressera sig för sakfrågor, utan främst
styras av taktik, vill jag nu granska de förslag som presenterats.

Överdäckning

Precis som vi tidigare
föreslagit, kan en framkomlig väg vara att överdäcka i etapper, och då börja
öster om if-huset, där man kanske inte ens behöver schakta ner. Nya bestämmelser
om transport av farligt gods gör det mycket dyrt att bygga bostäder ovanpå
överdäckningar. Men en överdäckning öppnar möjligheter att bygga alldeles
intill (även punkthus).
Signalistens förslag att bygga vid Kulan stoppades
(förutom av 12-våningshuset på torget) av att de krävda parkeringsytorna innebar
oacceptabla ingrepp i naturmark. Det är fortfarande ett problem.
Vårt förslag
är att istället för bara park på överdäckningen, under den anlägga ett garage,
som frigör större ytor för bostäder. Med Solnas p-norm krävs över 20 000 m2
till biluppställning. Nästan hälften av dessa bilar skulle få plats på första
etappens överdäckning. Kombinerar man med park på en del av ytan och bilar i
två plan på en del får man plats för fler. Infart från Gamla vägen gör
bostadskvarteret helt bilfritt.

Koppling mellan överdäckning och bostäder

Det står att överdäckningen
kostar ca 500 Mkr och skall finansieras genom exploateringsintäkter från nya
bostäder. Dessa byggs framför allt längs Björnstigen, vid Kraus torg och längs nya
”Bergshamragatan”. Eftersom det inte
krävs en överdäckning för att bygga längs Björnstigen, kan man ta bort den,
vilket Anders Ekegren redan tagit fasta på i sin blogg.
Nu har jag inte sett var ”Bergshamragatan” skall gå, men om den skall koppla
ihop torgen i norra och södra Bergshamra är det svårt att se var man kan bygga
många bostäder. För att inte riskera att överdäckningen prutas bort är det
viktigt att den är en förutsättning till föreslagna följdinvesteringar.

Bostäder

Ca 1000 nya bostäder skall
byggas, främst längs Björnstigen. Hur mycket är det?
I norra Bergshamra söder
om Björnstigen finns det 1004 lägenheter. 302 hos Signalisten vid torget, 394 i
stjärnhusen och 308 i Brf Gravyren (Rådjursstigen). Söder om Björnstigen kan
man bygga en del; vid stjärnhusens garage, gamla Televerkets hus och på
parkeringen vid T-banan.

Men för att se hur mycket 1000 lägenheter är lägger vi
ut dem i ett långt hus längs Björnstigens norra sida. Mellan Hjortstigen och
Berga är det 500 m. För att få in många lägenheter gör vi ett relativt tjockt (20
m) lamellhus. På en del ställen måste det anpassas till befintliga hus och
gator, men det struntar vi i. Men avdrag för trapphus, hissar, väggtjocklekar
får vi in 100 lägenheter per våning i detta långa hus. För att få in 1000
lägenheter blir det 10 våningar högt. Och då tillkommer bilytor, som vid
markparkering skulle kräva mer än dubbla husytan (byggnadsarea).

Nu har jag inte sett hur man i
Bergshamrastrategin tänker få in 1000 lägenheter i Bergshamra, men det är en
grannlaga uppgift, där man först måste hitta en lösning för bilförvaring.

Solna stad planerar att sänka
normen från 1,1 bil/lgh. Vid kategoriboenden (studenter och äldre) är normen
betydligt lägre. Men en idé vore att man accepterar att ha sin bil uppställd en
bit ifrån sin bostad. Många använder den endast på helger och semestrar. Och
hamnar buss och T-bana närmare än bilen kommer fler att pendla via kollektivt.

Kollektivtrafik

Strategin förespråkar tvärbana i
Bergshamravägens nivå (alltså överdäckad) och menar att en framtida förlängning
av tunnelbanan från Arenastaden påverkar förslaget positivt.

Jag vill vända
prioritetsordningen. En förlängning av T-banan från Arenastaden via Bergshamra
vidare mot Täby är en bättre lösning för Bergshamra och positivt för hela
regionen. Gärna som Gula linjen i ett examensarbete på KTH av Emeric Djoko. http://www.mynewsdesk.com/se/kth/pressreleases/saa-kan-stockholms-tunnelbana-se-ut-2030-1012947

Tvärbanan blir en dubblering,
som om den byggs på samma sätt som tidigare sträckning i Solna, inte blir någon
tillgång. En barriär med långt mellan hållplatserna.

Istället föreslår vi en
alternativ bana. En högbana från arbets- och studentområdena i Kista via
Helenelund, Sörentorp (där vi kan bygga många bostäder då Polisskolan flyttar
2017), Kungshamra/Bergshamra, Lappis, Universitetet, KTH och vidare till
Wenner-Gren Center, Hagastaden, KS och KI.
En ”Brain Line” som knyter ihop
Sveriges Silicon Valley med flera högskolor och studentbostäder. Den kopplar
också ihop Blå linjen, E4, pendeltåg/Arlandabana, Röda linjen, Roslagsbanan med
Grönalinjen/Arenalinjen.
En högbana har inte samma barriäreffekt och är
billigare än T-bana. Med PRT (Personel Rapid Transit) kan man nå halva T-banans
kapacitet (och samma som Förbifart Stockholm om man räknar på 1,5 pers/fordon).

Offentliga rum

Intressant förslag att förlänga
Nationalstadsparkens parklandskap in mot Bergshamra torgs Bibliotekspark och
torghandel. Men den fysiska och visuella kontakten förbi if-huset måste
förstärkas rejält.

Det blir spännande att se de
slutgiltiga förslagen på Bergshamra bibliotek i augusti.

4 svar

 1. Björn Bränngård skriver:

  Jo, jag nämner det i mitt inlägg. Den är lägre än den nuvarande, men 1,1 platser per lägenhet finns fortfarande kvar i en del lägen.

 2. Paulus skriver:

  Mitt förslag är att göra om kungshamra så att dessa låga hus skall ersättas med höga hus som skulle utan veckan utvecklas utan att störa andra delar i bergshamra. Dessa fula betonghus måste bort….fälla inte mer träd i Björnstigen

 3. Jocke skriver:

  Bra Björn håller med dig bygg om kungshamra skulle ge mer vettiga lägenheter.
  T-bana där det redan finns spårbunden trafik är bara skrytbyggen helt meningslöst.
  Och sist men inte minst var någonstans står det att alla bergshamrabor vill överdäcka leden?
  Jag vill definitivt inte att bergshamra ska bli en byggarbetsplats i 15 år för att avslutas i ett nytt ghetto.

Kommentarer inaktiverade.