Överdäckning – inte om alliansen vinner

Överdäckning – inte om alliansen vinner

På måndag 11 augusti skall kommunstyrelsen ta ett beslut om Bergshamrastrategin. I alliansens propaganda ser det ut som om man vill överdäcka Bergshamraleden.
Det är det inte alls frågan om!
En eventuell överdäckning är knuten till en så omfattande exploatering (162 000 kvm), att bergshamraborna knappast kan acceptera den. Då kommer alliansen att hävda att vi säger nej till överdäckning.

Det man ska klubba i morgon är endast ett beslut att förslaget till strategin skall skickas ut till berörda, intressenter och allmänhet för synpunkter.
Mais nada!
Bilden ovan är den viktigaste i förslaget. Den visar vad man vill göra. Övriga bilder i den 72 sidor långa rapporten är bakgrund, illustrationer och strategi.
Jag återkommer med analys, kritik och alternativa förslag i senare blogginlägg.

3 svar

 1. Claes skriver:

  Bra Björn att du ligger på om detta! Detta är alltså bilden på sidan 63 i Bergshamrastrategin-PDF:en, eller hur?

  I princip tycker jag det är bra att det tas ett helhetsgrepp om Bergshamra som stadsdel. Det är bättre än isolerade punktinsatser här och där. Men detta förslag till överdäckning kan vi inte nöja oss med! Sträckan är alldeles för kort. Här måste Bergshamrapartiet ligga på!

  Och framför allt: vi Bergshamrabor måste själva få vara delaktiga i hur vår stadsdel ska utvecklas! Det ska inte vara förbehållet tjänstemän i kommunhuset eller externa arkitektfirmor (även om Nerlund Arkitektur gjort ett bra jobb med detta förslag).

  Och som vanligt: Om inte Bergshamrapartiet funnits hade detta förslag aldrig existerat. Och om Bergshamapartiet inte kommer in i kommunfullmäktige lär det knappt bli en tummetott av denna överdäckning.

 2. Sverker skriver:

  Hej Björn,

  Jag håller med föregående kommentator om att den stora sak man kan invända mot i strategin är att överdäckningen är så kort. Man kan med fog säga att det knappast går att göra en kortare överdäckning (då skulle man få kalla det en bro istället.) I och med att överdäckningen är så kort kan man också fråga sig om den föreslagna parken ovanpå blir särskilt attraktiv. Var man än befinner sig i den parken så kommer man att vara nära den bullriga trafiken på Bergshamraleden.

  Däremot hänger jag inte riktigt med när du säger att den föreslagna exploateringen (dvs. de föreslagna nya bostads- och kontorshusen) är så omfattande att bergshamraborna inte skulle acceptera den. Själv tycker jag att de föreslagna husen verkar vettigt utplacerade, och Bergshamra behöver växa för att vi ska kunna ha någon lokal service. Personligen skulle jag inte ha något emot att man bygger ännu mer (helst i kombination med en utvidgad överdäckning, förstås). Tror du verkligen att bergshamraborna skulle vara emot den exploatering som föreslås? Jag tror att det finns en ganska utbredd insikt bland bergshamraborna om att stadsdelen måste växa för att ha en ljus framtid. Utveckla dig gärna i denna fråga!

  Förresten, jag tycker att den tydligaste bilden av var nya hus föreslås placeras finns på den numrerade sidan 67 i strategin. Om man förstorar upp den övre bilden på den sidan ser man alla föreslagna nya byggnader i ljusgrått.

 3. Björn Bränngård skriver:

  Tack för synpunkterna.
  Till att börja med parken: Jag vet inte om det behövs en park just där, men det är svårt att – ekonomiskt – göra något annat ovanpå överdäckningen. Men det kan nog bli bra, och inte bullrigt. Hela if-huset ligger ju som en bullerskärm mot den (ännu ej) överdäckade delen. Om man schaktar bort den nu överflödiga bullervallen kan kyrkan få hyfsad kontakt, och if-husets orangeri kan öppna sig och bli allmän vinterträdgård.
  Överdäckningen får man se som en första etapp. Det är ju i västra delen man kan vinna ytor att bebygga.
  Då det gäller exploateringen har jag lite att invända mot förslaget som det visas på sidan 67. Men i texten står 140 000 BTA, ca 1300-1500 lägenheter i 4 och 5-våningshus. Jag tror inte man får in så mycket i det redovisade förslaget.
  Jag har inte tillgång till bra ritningar, men med enkel mätning och överslagsberäkning får jag det bara till drygt hälften, ca 800 lägenheter.
  Vi får förhoppningsvis mer detaljerat underlag då förslaget visas på biblioteket.

Kommentarer inaktiverade.