Bergshamrastrategin – en valstrategi!

Bergshamrastrategin – en valstrategi!


I onsdags presenterades
Bergshamrastrategin vid två fullsatta möten på Berga i Bergshamra. Ett förslag till
utveckling av Bergshamra som innehåller överdäckning, byggande av bostäder och
förbättring av torget. De första delarna ligger mycket långt ifrån förverkligande
och finns inte med i alliansens handlingsprogram trots att M låter påskina
detta i sin valpropaganda. Varje vecka annonserar man för 100.000 kronor i Mitt
i Solna, och till och med medlemmar i Bergshamrapartiet tror att Alliansen nu
lovat att överdäcka Bergshamraleden.

Den tredje delen,
torget däremot, ligger långt fram i planeringen.

Högst på bergshamrabornas
önskelista ligger överdäckning av Bergshamraleden. Som god tvåa kommer det
misskötta torget, som trots att det ligger i ett av Sveriges mest attraktiva
område mest påminner om torget i en avfolkningsbygd. Nästan hälften av
affärslokalerna har i åratal stått tomma, eftersom Signalisten säger sig vilja
ha handlingsfrihet inför en genomgripande ombyggnad som aldrig kommer till
skott.

Genom byggnadernas
geometri är torget också ett blåshål, som även störs av buller och avgaser från
Bergshamraleden. Kontakten med södra Bergshamra är dålig och bör förstärkas
genom att ta hand om nivåskillnader och andra hinder – visuella och fysiska.

Vad gör man då åt
dessa problem? Ingenting! Istället för att hyra ut lokaler, öppna mot södra
Bergshamra och åtgärda störningarna från Bergshamraleden så bygger man en park som
ingen frågat efter.

Varför? Jo, man
måste ändå reparera tätskiktet på bjälklaget ovanför det underliggande garaget,
och man vill gärna visa att man gör något. Därför lanserar man
Biblioteksparken, som tyvärr är fel svar på frågan.

3 svar

 1. Sverker skriver:

  Hej Björn.

  ”Till och med medlemmar i Bergshamrapartiet tror att Alliansen nu lovat att överdäcka Bergshamraleden.”

  Jag har själv trott detta, och när jag läser ditt inlägg blir jag förvirrad. Hjälp mig att få klarhet!

  Åtminstone M:s företrädare har väl både i massmedia och på valaffischer sagt att de vill genomföra Bergshamrastrategins förslag. Ditt argument för att inte tro på detta är att det inte finns med i alliansens handlingsprogram. Ursäkta en fåkunnig, men vad är alliansens handlingsprogram för något? Finns det på nätet? Finns det anledning att tro att det som står i handlingsprogrammet måste vara rätt även om något annat sägs i massmedia och på valaffischer? Det kan inte bara vara så att handlingsprogrammet inte har hunnit uppdateras med informationen att man vill genomföra Bergshamrastrategins förslag?

  Och en annan sak: Du har i ett annat inlägg hävdat att det verkar vara svårt att få in så många bostäder som strategin räknar med om man bara bygger så högt och på de platser som utpekas i strategin. Har det framkommit något nytt om detta, till exempel vid presentationen av strategin på Berga? Har strategiförfattarna förklarat sig på denna punkt?

 2. Björn Bränngård skriver:

  Hej Sverker!
  Det enda alliansen inkl M lovat är att skicka utredningen på remiss. Det var beslutet i kommunstyrelsen för några veckor sedan. Pehr Granfalk har aldrig velat överdäcka Bergshamraleden. Han anser det vara en ”lokal fråga”. Då vi bjöd in alla partier till en hearing om överdäckning 6 november förra året tackade alliansen gemensamt nej. Hade de varit intresserade av en överdäckning borde de ha tagit tillfället att diskutera med bergshamrabor, Trafikverket, Länsstyrelsen mm. I gällande översiktsplan från 2006, finns både överdäckning och Tvärbana med. I förarbeten till en ny ÖP, har man tagit bort överdäckningen.
  I remiss till Trafikverket om kommunala önskemål till den nationella trafikplanen, fanns inte Bergshamraleden med, däremot Huvudstaleden i tunnel.
  Man försöker inte hitta billiga lösningar, utan överdriver kostnaderna för att de byggrätter man säger krävs skall bli avskräckande. Så gjorde man 1998 och så gör man idag. Det finns inget intresse hos M att däcka över, och FP är mycket negativa även om valretoriken är annorlunda.
  Kom till skolan ikväll och ställ frågan!
  De svarade på frågan om mängden bostäder. Påstod att 1300-1500 lägenheter var inritade i förslaget, men jag har mätt och får det till högst 1000. Vi får fråga igen på onsdag i biblioteket 18.00.

 3. Björn Bränngård skriver:

  Hej igen!
  Ser nu ett flygblad från M där de skriver:
  ”Vi vill genomföra Bergshamrastrategin som bland annat föreslår att Bergshamravägen ska överdäckas öster om IF-huset.”
  Men, som jag nämnde i mitt blogginlägg, villkoren är så krävande att man räknar med att bergshamraborna säger nej. Som 1998.

Kommentarer inaktiverade.