Bergshamra torg i stöpsleven

Bergshamra torg i stöpsleven

Som
en första etapp och led i Bergshamrastrategin tänker Signalisten bygga om
Bergshamra torg. Torget är ju ett av Bergshamras värsta sorgebarn. Från ett
påkostat 60-talstorg med rikt utbud av service har det under de senaste
decennierna gradvis förfallit till något som snarare ser ut att höra hemma i en
avfolkningskommun i glesbygden. Varför? Ja, det är en gåta.

Fastighetsägare
är den allmännyttiga bostadsstiftelsen Signalisten, som ägs av Solna stad. I
snart tio år har de planerat en ombyggnad för att stärka centrumfunktionerna i
Bergshamra. För att få handlingsfrihet började de med att säga upp
affärsidkarna runt torget. Men sen har inget hänt. Främst på grund av att de
planer de lagt fram har stoppats av bergshamraborna eftersom de var så dåliga. År
efter år har nästan hälften av de kommersiella lokalerna stått tomma. Förutom
förlorade hyresintäkter ger det ett ödsligt torg.

Bergshamra torg lider av tre stora problem, som bör
åtgärdas:

· Alla tomma lokaler bör så snart som möjligt
fyllas med innehåll. Marknadsanpassa hyrorna! Som det ser ut idag får man under
en period räkna med lägre nivåer. När torget blomstrar kan man både betala mer
och är beredd att göra det. Nischa torget med ett utbud som visar att man är i ”Ekoparkens
huvudstad”!

· Buller och avgaser från Bergshamraleden, samt
att torget är ett beryktat blåshål. Det verkar vara vindtunnelstuderat för
maximal effekt. Bygget av if-huset från mitten av 1980-talet har inte gjort saken
bättre. Tvärtom!

· Den dåliga kontakten med södra Bergshamra, både fysiskt
och visuellt, gör att få söker sig till torget från den sidan eller förstår att
i fonden finns Tivoli och Brunnsviken. Arkitekten Georg Varhelyis ursprungliga
idé var ju torget som en terrass med utsikt söderut.

Som ett led i Bergshamrastrategin kommer Signalisten att
bygga om torget. Man har lagt fram ett förslag som är tänkt att genomföras
nästa sommar. Upphandlingen har påbörjats.

Bra! Då tar man väl tag i problemen? Icke! Som vanligt gör
man något annat.

Man flyttar konstverk och skyfflar upp jordhögar (med
begagnat gräs från Friends arena?). Man har tolkat att bergshamraborna önskat
ett grönare torg. Cykelparkeringen flyttas in under träden framför T-banan.
Söder om biblioteket, där vi länge drömt om bokkafé med uteservering, blir det
en upphöjd picknickyta.
Inga försök görs att öppna mot södra Bergshamra. Det
skärmtak norr om torget som är uppskattat då man går i regnet från T-banan tas
bort. Man säger sig vilja få en enhetlig skyltyta och anknyta till den
ursprungliga arkitekturen. Därför byter man också aluminiumpartierna till
aluminiumpartier med rostfritt utseende.

Husen hade ursprungligen rostfria partier. I västra entrén
fanns en stilig uppglasad Pressbyråkiosk. Den murades igen och fick gluggar med
billiga sportstugefönster. Den ursprungliga svarta putsen med glimmer byttes på
90-talet till en snällare kommunalgrön.

Nu måste man ändå göra något åt torget eftersom tätskiktet
måste bytas. Det läcker ner i garaget. Och jag har kanske varit onödigt kritisk
och elak. Om man lyssnar på synpunkter kan man göra om och göra bättre. Allt är
inte dåligt. Scenen är bra. Den är en viktig del i att göra torget till ett
torg och en demokratisk samlingsplats och inte bara ett köpcentrum.