Fait accompli

Fait accompli

Igår ägde det första fullmäktigemötet med Bergshamrapartiet rum. Ledamoten Göran Thingwall satt längst fram i mitten framför ordföranden. Ersättarna Monica Norrman och undertecknat satt bland åhörarna. Det var fullsatt.
Under detta första möte efter valet skulle endast, i och för sig mycket viktiga, val till nämnder och styrelser förrättas.
Valen blev en ren formalitet eftersom de etablerade partierna förhandlat fram en överenskommelse där de rödgröna låter alliansen sitta kvar vid makten i utbyte mot några kommunalrådsposter. De nya partierna sprattlade emot genom att SD föreslog Georgios Kontorinis (S) som kommunfullmäktiges ordförande och BP föreslog Arne Öberg (S) som kommunstyrelsens ordförande.
Majoriteten fanns, men eftersom de rödgröna redan lovat bort posterna till alliansen tvingades båda avsäga kandidaturerna.
Jag hoppas att överenskommelsen innehåller mer än dessa poster. Gör den inte det har de rödgröna sålt sig för en vattvälling.
Nu ståndar nya förhandlingar. De viktigaste nämnderna är ännu ej tillsatta. För att få genomslag för vår politik krävs att vi finns med i nämnder och styrelser där förslagen bereds. När de läggs fram för omröstning i kommunalfullmäktige är det mesta redan avgjort. Vi kan inte få några platser av egen kraft utan är beroende av välvilja från någon sida. Hoppas de förstår att vi är en positiv kraft för Bergshamra och Solna.