Vill Bergshamrapartiet riva i Huvudsta?

Vill Bergshamrapartiet riva i Huvudsta?

Vid Kommunfullmäktigemötet i måndags behandlades en motion av Martin Eliasson (S) om Q-märkning av Huvudstas kvarvarande historiska bebyggelse. Bergshamrapartiet lade ner sin röst vid voteringen.
Betyder det att vi inte vill skydda kulturhistoriskt intressanta byggnader? Nej, vi tycker det är mycket viktigt att bevara gamla byggnader och miljöer för att få en länk till det som varit. Men en q-märkning i en detaljplan är kanske inte det effektivaste sättet. Dels är det en dyr och komplicerad process, vilket byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M) påpekade under debatten och det finns andra metoder vilket även motionären Martin Eliasson nämnde.
Och ett formellt skydd räcker inte heller om viljan till bevarande saknas, vilket det finns flera exempel på.

1988 antogs ett kulturminnesvårdsprogram för Solna Kommun. Det presenterades i den fantastiska skriften ”Kulturmiljöer i Solna” av Maria Malmlöf som jag är lycklig ägare av (alltså skriften, inte Maria). Då återstod bara sex kvarvarande fastigheter från det gamla Huvudsta municipalsamhälle. Nu finns endast fyra kvar.
Det senaste huset, Hannebergsgården, revs efter att Martin skrev sin motion.

Då man gjorde ny detaljplan för att SL ska kunna bygga en bussterminal i Tomteboda q-märkte man tre byggnader i de järnvägsanställdas koloniområde. De brann och man fick göra om detaljplanen.

”Rödingarna” klassades 1988 med ”A” vilket står för ”mycket högt kulturhistoriskt värde”. Trots detta flyttades två av dessa en sommarnatt 2014.

1986 blev Tomteboda station ett statligt byggnadsminne. Idag ligger det nedmonterat i containers i Västra skogen.

Bergshamrapartiet har skrivit många enkla frågor, interpellationer och motioner i kulturhistoriska frågor. Sedan 2007 har Solna ingen stadsantikvarie, som kontinuerligt kan bevaka dessa frågor och se till att vi behåller banden till det förflutna. Det blir dessutom en mycket trevligare stad med blandad bebyggelse.

Vi väntar på svar på vår motion från mars 2016 om att återinrätta tjänsten som stadsantikvarie.

Hen behövs!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.