Bergshamraskolans skuld – en kort historik

Bergshamraskolans skuld – en kort historik

I valet mellan en kommunal och privat skola väljer jag självklart den kommunala om de har likvärdiga förutsättningar. I Bergshamraskolans fall är det inte så. Skolan har en lång historik av ständiga förluster, som tidigare till en stor del berodde på att man tvingades betala hyra för överstora lokaler. Tidigare kunde kommunen skriva av förlusterna och nollställa inför nästa budgetår. I oktober 2013 fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om att resultatenheterna skulle få föra med sig det sammantagna resultatet från ett budgetår till nästa. Så förlusten 2013 blev en dålig start på budgetåret 2014. Det står att man får föra över resultatet, men jag vet inte om man måste. Nu ska det emellertid komma tvingande regler om att en skuld måste betalas av på max tre år.

Samtidigt gjorde man också om hyressättningen så att man betalar per elev och inte faktisk hyra. Den nya rektorn klarade i stort sett att få budgeten i balans, men den ingående förlusten kvarstod. Besparingarna orsakade missnöje och en ny rektor tillträdde.

Efter problem i skolstarten är nu alla nöjda med honom, men skulden började växa igen. Över en miljon kronor i förlust år 2015.

Under 2016 däremot blev det ett positivt resultat med 225 000 kronor. Men samma år har skolan fått över 4 miljoner kronor i statliga bidrag, mer än den ackumulerade skulden, som alltså i stort sett kvarstår.

I fortsättningen kan man inte räkna med dessa statliga bidrag, och skulden måste regleras på max tre år. Så förutom att stoppa fallet utför krävs ytterligare nästan 1,5 mkr i överskott varje år.

Det motsvarar skolpeng för ca 20 elever på högstadiet. Kan man inte vända elevströmmen tvingas man istället till en svältkur, som kommer att få ännu fler att lämna skolan. Det blir en nedåtgående spiral.

Läget är alltså mycket illa. Ett privat företag kan gå i konkurs. Motsvarigheten här är en nedläggning. Skulden försvinner inte, utan stannar kvar i BUN och fördelas mellan de kvarvarande skolorna.

Lägger en kommun ner en skola måste alla elever redan samma dag erbjudas en ny plats i en kommunal skola i närheten. En kommun behöver inget tillstånd för att starta en skola. Jag har lekt med tanken att kommunen lägger ner skolan och blir av med skulden. Samma dag startar man Bergshamraskolan 2.0 i samma lokaler där elever och lärare bereds plats. Det vore bra, men är antagligen inte tillåtet.

För att förstå hur stor skulden är, varför den uppstått och varför det är så svårt att bli av med den har jag gjort denna bild. Siffrorna har jag hämtat från kommunen, men det senaste bokslutet, 2016, är preliminärt. Har jag missuppfattat något tar jag gärna emot förslag till rättelser.

 

För att kunna fatta välgrundade beslut måste man ha ett ordentligt faktaunderlag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.