Kategori: Allt av intresse

Inbjudan till möte!

Öppna din dörr

Insändare publicerad i Mitt i Solna 27 januari. ”Öppna din dörr och säg att du vill ha mig här”, sjunger Tommy Nilsson i balladen En kvinnas man. Nyss har folkpartisterna Marianne Damström Gereben och Peter Edholm offentliggjort att de vill ha öppna dörrar till sitt gemensamma rum i stadshuset. Alla är välkomna in att lyfta…
Läs mer

Stötta ett ensamkommande flyktingbarn

Solna kommunfullmäktige fattade den 15 december beslut om att ta emot 33 ensamkommande flyktingbarn. Beslutet var enhälligt, samtliga partier och ledamöter röstade för detta. Nu söker Solna stad efter särskilt förordnade vårdnadshavare som kan ta sig an och hjälpa ett flyktingbarn med myndighetskontakter och extra stöd. Behovet är stort. Som särskilt förordnad vårdnadshavare förväntas man…
Läs mer

Alltid i opposition?

Efter måndagens kommunfullmäktigesammanträde blir det allt mer tydligt att bergshamrapartiet utgör ett av Solnas två enda egentliga oppositionspartier, där sverigedemokraterna utgör det andra. Alliansen agerar sammanhållet som ett parti. De rödgröna agerar i princip på motsvarande vis och lägger hellre ner sina röster än söker konfrontation med Pehr Granfalks allians. Socialdemokraternas ledare Arne Öberg förhandlar…
Läs mer

Budgetförslagen för 2015

Den 10 november sammanträdde kommunstyrelsens och behandlade förslagen till budget för 2015. Bergshamrapartiet deltog inte eftersom vi inte blivit insläppta i kommunstyrelsen. Den 24 november kl. 18:00 ska budgetdebatt och -omröstning i kommunfullmäktige ske. Då kommer Bergshamrapartiet vara på plats. Det går att följa alla kommunfullmäktigesammanträden på webben. Här är partiernas budgetförslag. Bergshamrapartiet har inte…
Läs mer

Kritisk granskning av Moderaternas propaganda

Valkampanjen accelererar! Moderaterna i Solna, som har resurser, satsar på två helsidesannonser i veckans Mitt i Solna (plus en mindre annons på förstasidan). Temat är att Solna inte har råd med vänsterexperiment. Den första har rubriken ”LÅG SKATT & FLER JOBB – ISTÄLLET FÖR BIDRAG”. För att ge sken av att presentera objektiva fakta vilseleder…
Läs mer

Ha den äran BP!

13 mars 2012 bildades Bergshamrapartiet. Två år går fort och om ett halvår är det upp till bevis. Kul. Blommorna såg jag på min promenad, nyplanterade utmed Illerstigen. Ta det som en hyllning – grattis!

Solna vill flytta Rödingarna – till varje pris!

Länsstyrelsen har avslagit ansökan om att byggnadsminnesförklara Rödingarna, och nästa vecka ska Stadsbyggnadsnämnden klubba flytt av två hus, för att kunna bygga en ful, dyr och onödig ramp. Mycket tråkigt! Länsstyrelsen skriver: Rödingar…nas unika bebyggelse är ovedersäglig och bekräftad genom flera utredningar och har sådant kulturhistoriskt värde att en byggnadsminnesförklaring skulle kunna bli aktuell. Ändå…
Läs mer