Kategori: Bergshamra i morgon

När får vi trygghetsboende i Bergshamra?

Byggnadsnämnden föreslår ett trygghetsboende i Huvudsta. När får vi trygghetsboende i Bergshamra? I Bergshamrastrategin nämns en placering vid Björnstigen. Ett annat alternativ är vid sydvästra hörnet av torget med offentlig lokal i två plan i uppglasad bottenvåning. Minskar blåsten på torget och blir en länk till södra Bergshamra. Och ett bullerskydd i väntan på överdäckning.…
Läs mer

Bergshamra kommunfullmäktige

Det är snart debatt i Solna kommunfullmäktige då verksamhetsplan och budget för nästa år skall fastställas. Alliansen har ett gemensamt förslag, medan S, MP och V lägger fram var sitt. Eftersom budgeten gäller hela kommunen har Bergshamrapartiet inte gjort något förslag. Då första punkten på vårt program ”att Bergshamra skall bli en stadsdel med lokalt…
Läs mer

Utöka utomhusgymmet i Bergshamra!

Vi lämnar besvikelsen över det första kommunfullmäktigemötets röstresultat med att konstatera att det inte alltid blir som man vill. Särskilt inte om man är ett nytt parti som inte tar sig in i nämnder av egen kraft. Vi blickar istället framåt och är konstruktiva när det gäller det som är vårt uppdrag, nämligen att göra…
Läs mer

Förslag till gångbro över Ålkistan

Förslag till gångbro över Ålkistan under Roslagsbanans bro. Ålkistan är den kanal som förbinder Brunnsviken med Värtan. Under Roslagsbanans järnvägsbro finns gångvägar både på Solna och Stockholmssidan, men för att passera kanalen tvingas man upp på motorvägen. Många har efterlyst en bro. Jag har varit på plats och mätt. Så här skulle en enkel gångbro…
Läs mer

Bergshamra torg i stöpsleven

Som en första etapp och led i Bergshamrastrategin tänker Signalisten bygga om Bergshamra torg. Torget är ju ett av Bergshamras värsta sorgebarn. Från ett påkostat 60-talstorg med rikt utbud av service har det under de senaste decennierna gradvis förfallit till något som snarare ser ut att höra hemma i en avfolkningskommun i glesbygden. Varför? Ja,…
Läs mer

Bergshamrastrategin – en valstrategi!

I onsdags presenterades Bergshamrastrategin vid två fullsatta möten på Berga i Bergshamra. Ett förslag till utveckling av Bergshamra som innehåller överdäckning, byggande av bostäder och förbättring av torget. De första delarna ligger mycket långt ifrån förverkligande och finns inte med i alliansens handlingsprogram trots att M låter påskina detta i sin valpropaganda. Varje vecka annonserar…
Läs mer

Överdäckning – inte om alliansen vinner

På måndag 11 augusti skall kommunstyrelsen ta ett beslut om Bergshamrastrategin. I alliansens propaganda ser det ut som om man vill överdäcka Bergshamraleden. Det är det inte alls frågan om! En eventuell överdäckning är knuten till en så omfattande exploatering (162 000 kvm), att bergshamraborna knappast kan acceptera den. Då kommer alliansen att hävda att…
Läs mer

Efter valet utvecklas Bergshamra!

NU UTVECKLAS BERGSHAMRA! skriver Moderaterna i ett reklamblad där de rakt av kopierar utredaren Henrik Nerlunds lägesrapport för Bergshamrastrategin, ett initiativ från alliansen som aldrig skulle ha blivit av utan Bergshamrapartiets existens. I augusti kommer förslagen att presenteras i en utställning på Bergshamra bibliotek. Då kommer ovanstående punkter att få mer kött på benen genom…
Läs mer

Bergshamrastrategin – halvtid

Förra veckan kom en lägesredovisning av Bergshamrastrategin, det åtgärdsprogram kommunstyrelsen beslöt att utreda i höstas. I början av augusti kommer strategin att presenteras på Bergshamra bibliotek med bilder och ritningar. Nu finns den bara som en kortfattad punktlista, vilket inte hindrat Mitt i Solna att gå ut med en stor artikel under rubrikerna: ”MOTORVÄGEN KAN…
Läs mer

Cykla i Solna?

Solna stad har beslutat att ta fram en cykelplan. Inte med det primära syftet att förbättra för cykeltrafikanter. Nej, så här står det i inledningen: En del i programmet utgörs av förslag till förbättringar av cykelnätet i syfte att förmå fler trafikanter att använda cykel i stället för bilen och därmed avlasta vägnätet från biltrafik.…
Läs mer