Författare: Bergshamrapartiet

Bergshamra Pride för femte gången

På lördag 26 maj är det dags för Bergshamra Pride igen. För femte året i rad! Premiäråret 2014 höll jag tal. Det kan ni läsa här: http://bergshamrapartiet.se/?p=867 Björn Bränngård, #2 på Bergshamrapartiets Valsedel

Lokalpolitisk hearing i Folkets hus. Solna igår, idag och imorgon.

Solna hembygdsförening bjöd in de nio partierna i kommunfullmäktige till en hearing om lokalpolitik. Det var ett mycket välorganiserat möte där man i förväg hade skickat ut frågor på temat Solna igår, idag och imorgon. Varje parti hade fyra minuter på sig för varje tema och turordningen var lottad. Undertecknad var Bergshamrapartiets representant och så…
Läs mer

Bilbefria Bergshamra!

  Roslagsvägen kommer snart att ha 100 000 bilar per dygn, och Bergshamravägen har inte mycket mindre. Roslagsvägen är en barriär som skär rakt igenom Danderyds kommun. Därför har man utrett fyra olika alternativ att överdäcka vägen. Den 5 mars i år beslutade Danderyds kommunfullmäktige att välja den längsta tunneln som alternativ till en nollösning. Det…
Läs mer

Säker skolväg vid Bergshamraskolan. Hur?

Solna stad har presenterat ett genomförandeprogram för säkrare och tryggare skolvägar. Man har anlitat Sweco för att inventera och ge åtgärdsförslag. En mycket fantasilös utredning som bara slentrianmässigt föreslår ”hastighetssäkring” av övergångsställen, breddning av någon trottoar och ordna tydlig hämta-/lämnaplats på befintlig parkering på Björnstigens norra sida. Den parkering man åsyftar är de lastplatser som…
Läs mer

Privatisera inte Överjärva gård!

I lokaltidningarna har Alliansen presenterat sina planer för Överjärva gård. Man letar efter en entreprenör som ska ta över verksamheten och ämnar också riva gårdens hjärta, ladugården från 1825. Bergshamrapartiet ingick i den beredningsgrupp som utredde Överjärva gårds framtid. Uppdraget ingick i vår budgetuppgörelse med alliansen år 2016. Vi har i över ett år under…
Läs mer

VAL 2018

För ett litet tag sedan fick samtliga partier i kommunfullmäktige i Solna svara på Solnabornas viktigaste frågor inför valet 2018. Svaren publicerades i en artikelserie i Mitt i Solna. För att ta del av de olika svaren måste ni klicka på respektive rubrik. Många viktiga frågor behandlades vilka jag också skriver några kommenterar om nedan.…
Läs mer

Bergshamrapartiet lämnar Överjärvagruppen – men inte Överjärva

För över två år sedan beslutade kommunstyrelsen att riva ladugården på Överjärva gård och ersätta den med de två Rödingarna som tillfälligt står uppställda vid Ulriksdals golfbana. Många tyckte det var ett bra beslut, men det tyckte inte jag. Jag skrev ett långt inlägg på Facebook och väckte en enkel fråga i kommunfullmäktige. Pehr Granfalk…
Läs mer

Bergshamrapartiets vallista är spikad!

Bergshamrapartiet har fastställt sin vallista! Totalt utgörs den av nio namn, både nya och gamla kandidater. De som går till val i höst är: 1. Sandy Awada, entreprenör 2. Björn Bränngård, arkitekt 3. Lena Wehlin, ekonom 4. Ansgar Firsching, advokat 5. Frida Haglund, projektledare 6. Hendry Andersson, leg. sjuksköterska 7. Marie-Louise Spång 8. Fredrik Fermelin,…
Läs mer

Bergshamrapartiets nya styrelse

BEPs nya styrelse. Från vänster Ansgar Firsching, suppleant, Lena Welin, kassör, Sandy Awada, ordförande, Björn Bränngård, ledamot, Hendry Andersson, ny vice ordförande och till höger Monica Norrman, sekreterare. På bilden saknas Paula Goldea, ledamot. Bergshamrapartiets årsmöte 2018 ägde rum i Bergshamraskolans aula på onsdagskvällen den 21 mars. Björn Bränngård, som varit ordförande sedan 2013 lämnade…
Läs mer

Årsmöte 2018