Författare: Björn Bränngård

- DIN MÖJLIGHET ATT PÅVERKA

Bergshamrapartiets nya styrelse

BEPs nya styrelse. Från vänster Ansgar Firsching, suppleant, Lena Welin, kassör, Sandy Awada, ordförande, Björn Bränngård, ledamot, Hendry Andersson, ny vice ordförande och till höger Monica Norrman, sekreterare. På bilden saknas Paula Goldea, ledamot. Bergshamrapartiets årsmöte 2018 ägde rum i Bergshamraskolans aula på onsdagskvällen den 21 mars. Björn Bränngård, som varit ordförande sedan 2013 lämnade…
Läs mer

Årsmöte i Bergshamrapartiet

Hej alla medlemmar, befintliga och blivande! Och även ni andra. Så var det dags igen för årsmöte i Bergshamrapartiet. Det blir på onsdagen den 21 mars kl 19.00 i Bergshamraskolans nyrenoverade aula. Mycket har hänt sedan partiet bildades för sex år sedan. För fyra år sedan ställde vi upp i valet och lyckades med nästan…
Läs mer

Vill Bergshamrapartiet riva i Huvudsta?

Vid Kommunfullmäktigemötet i måndags behandlades en motion av Martin Eliasson (S) om Q-märkning av Huvudstas kvarvarande historiska bebyggelse. Bergshamrapartiet lade ner sin röst vid voteringen. Betyder det att vi inte vill skydda kulturhistoriskt intressanta byggnader? Nej, vi tycker det är mycket viktigt att bevara gamla byggnader och miljöer för att få en länk till det…
Läs mer

Hur kan man rädda Bergshamraskolan som kommunal skola?

Alla som känner mig vet att jag inte gillar privatiseringar. Jag tycker att viktiga samhällsfunktioner bör vara gemensamt ägda. Hur kan det då komma sig att jag och Bergshamrapartiet har ställt oss bakom förslaget att lägga ner Bergshamraskolan och ersätta den med en privat skola? För i dagarna fyra år sedan uppmärksammade BEP skolans kris…
Läs mer

Bergshamraskolans skuld – en kort historik

I valet mellan en kommunal och privat skola väljer jag självklart den kommunala om de har likvärdiga förutsättningar. I Bergshamraskolans fall är det inte så. Skolan har en lång historik av ständiga förluster, som tidigare till en stor del berodde på att man tvingades betala hyra för överstora lokaler. Tidigare kunde kommunen skriva av förlusterna…
Läs mer

Helsida i Vi i Solna

Solna stad delade ut ett nyhetsblad till alla hushåll i Bergshamra. Där beskrev man alla Bergshamrasatsningar man gjort och kommer att göra. En stor del av dessa satsningar är resultat av samarbetet mellan Alliansen och Bergshamrapartiet. Eftersom ett nyhetsblad från en kommun bör vara fritt från partipolitik, har vi valt att kommentera och lyfta fram…
Läs mer

Ett nytt M

Bergshamrapartiet får, som ni vet, inte hyra av Signalisten. Istället är vi andrahandshyresgäst hos torgets frisör, vilket gör skylten något missvisande. Vi tänkte byta ordet FRISÖR ovanför vår del. Då blir det HERR o DAM-PARTI, vilket bara utesluter några få. Signalisten tänker inte renovera fasaderna på vår del av torget, så vi har beställt fasadvepor…
Läs mer

Ambitionen höjs?

”Ambitionen höjs – cykeln ska prioriteras i Solna” står det på Solna stads hemsida efter att stadens cykelplan antagits den 16 maj. Planen har varit på remiss i flera vändor under några år. Då borde det väl vara ett genomarbetat och väl förankrat dokument med flera framåtsyftande åtgärdsförslag? Nej, tyvärr. Dåligt har blivit sämre. Planen…
Läs mer

Vad ska ske med Överjärva gård?

Förra veckan kom ett ärende till Solna kommunstyrelse. Man ville flytta de två Rödingarna, som sedan några år står provisoriskt uppställda på Ulriksdals golfbana, till Överjärva gård. För att bereda plats tänkte man riva gårdens huvudbyggnad, den stora ladugården från 1825, som efter många års brist på skötsel och underhåll är i ett dåligt skick.…
Läs mer